תזרים מזומנים הינו מרכיב בסיסי אשר בלעדיו לא יכול עסק מכל סוג להתקיים, לגדול ולהתפתח. יחד עם זאת, עסקים רבים ובעיקר קטנים נקלעים לא פעם למצוקת מזומנים הנחוצים למטרות הקמה, פיתוח, הסדר חובות או השקעה, ולשם כך הם נדרשים לקבל הלוואות וסיוע חיצוני. אחת הדרכים הכדאיות והמשתלמות למימון ההוצאות הינה באמצעות הלוואות לעסקים קטנים בערבות מדינה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהלוואות אלו אינן מסופקות למטרות רווח של המלווה, ניתנות בתנאים טובים עם הסדרי החזר נוחים וריבית נמוכה, ומעניקות לעסק מרווח נשימה והזדמנות להתפתח.

אודות הקרן להלוואות בערבות המדינה
הלוואות בערבות מדינה הינה קרן מיוחדת אשר נועדה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים, המהווים נדבך חשוב בכלכלת ישראל. הקרן הוקמה מתוך רצון לפתח ולשמר מקומות תעסוקה במשק לשכירים ועצמאיים, וכמו כן לתרום ליצירת מקומות תעסוקה חדשים וכך לתמוך בגדילת המשק, צמיחתו ומינופו. קרן זו מעניקה הלוואות לעסקים בינוניים וקטנים בתנאים נוחים וללא מטרות רווח, ומיועדת עבור עסקים הנדרשים לסיוע במיזמים חדשים, לעסקים הנדרשים למקורות מימון עבור השקעות והתפתחות, וכן לעסקים המצויים בקשיים פיננסיים ויכולים להוכיח כי סיוע חיצוני יאפשר את המשך פעילותם. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי הקרן אינה זו שמעניקה את הכספים להלוואה, אלא מספקת ערבות מטעם המדינה למבקש ההלוואה באמצעות הבנקים השונים.

קריטריונים עבור קבלת הלוואות בערבות המדינה
הלוואות בערבות מדינה אינן ניתנות לכול עסק, וכדי לזכות בהן יש לעמוד בדרישות הקרן וכן לעבור את ההליך לאישורן. הליך זה כרוך בין היתר בהצגה נאותה של העסק בפני הבנק, על מנת שימליץ למדינה לערוב לו. למען השגת מטרה זו יש לגבש תוכנית עסקית מקצועית בה יוצגו מטרות העסק, הוכחות למצבו הנוכחי ודרכים ואמצעים לייעולו קידומו. כמו כן, העסק נדרש להוכיח כי הוא עומד בכל תנאי ההלוואה הנדרשים לקבלתה, הכוללים בין היתר השקעת הון עצמי של עשרים אחוזים מסך ההשקעה, חשבונות בנק שאינם מוגבלים או מעוקלים, והוכחת היעדר חובות לרשויות המס השונות. בשל מורכבות התהליך וחשיבותו הגדולה, מומלץ להסתייע בייעוץ עסקי מקצועי על מנת לצלוח את הדרך ולזכות בהלוואה הנוחה.

ייעוץ עסקי להלוואות בערבות המדינה
חברת שילובים מספקת ייעוץ עסקי וליווי לעסקים קטנים המעוניינים לקבל הלוואות בערבות המדינה, הן כמקור השקעה עבור הקמת או פיתוח העסק, והן כהלוואות להון חוזר. זאת, תוך שילובם של מספר מקורות מימון והלוואה המותאמים ספציפית לצרכיו וליכולותיו של כל לקוח. החברה תספק ללקוח את כל המידע הנחוץ לו אודות הלוואות בערבות מדינה ולהיערכות נכונה של העסק על מנת לקבלה, תוך בחינת הרווחיות והכדאיות של ההלוואה ומטרותיה, ויכולות ההחזר של העסק. כמו כן, תיבנה תוכנית עסקית ייעודית וחיונית שתסייע לעסק להשיג מקור מימון בר החזרה, אשר יקל על תזרים המזומנים השוטף שלו ויתרום למינופו, הצלחתו והתפתחותו.