שלב האבחון העסקי הינו שלב מקדים בבואנו לעבוד עם עסקים ובחברות.

שלב האבחון העסקי מתייחס בעיקר לנתונים הפיננסים הקיימים מזה 3-4 שנים אחורה, ומטרתו לתת תמונה פיננסית ותפעולית (לעיתים גם שיווקית ) כוללת , על מנת לבנות תוכנית עבודה וערוצי פעולה בעסק.

שלב האבחון העסקי כולל:

ניתוח האובליגו הבנקאי

ניתוח רמת המינוף של העסק

ניתוח דוחות כספיים

ניתוח צרכי ההון החוזר של העסק

ניתוח יכולת ההחזר

המלצות לכיווני פעולה

ע"מ לבצע את שלב האבחון על העסק להמציא את המסמכים הבאים:

חברה בע"מ

דוחות מבוקרים 3 שנים אחורה

מאזן בוחן לשנת המס הנוכחית

ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותדפיסי בנק, לכל חשבונות החברה

דוחות מע"מ וביטוח לאומי לשנת הפעילות הנוכחית

נתונים נוספים יידרשו בהתאם לסוג העסק

עוסק מורשה

דוחות רווח והפסד ושומות מס, 3 שנים אחורה

דו"ח רווח והפסד לשנת המס הנוכחית

ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ותדפיסי בנק, לכל חשבונות העסק

דוחות מע"מ וביטוח לאומי לשנת הפעילות הנוכחית

נתונים נוספים יידרשו בהתאם לסוג העסק

רוצים לצמוח איתנו? צרו קשר!

    ליצירת קשר אנא השאר פרטים