אל מקורות המימון לפעילות העסק וההשקעות הדרושות לתפעולו, הצטרף בשנים האחרונות מימון ההמונים. מימון ההמונים מאפשר גיוס כסף מהציבור למטרות חברתיות ועסקיות
בדרך כלל נעשה שימוש במימון המונים לעסקים המערבים תרבות ואומנות, אך גם חדשנות עסקית.
על מנת להקל ערכנו השוואה בין שלושת האתרים המובילים בתחום עבור היזמים:

ללא שם