מה עוד לא נאמר ונכתב על ניהול זמן?
עומס המטלות, המשימות והפרויקטים שכל אחת מאתנו מתמודדת איתם הופך לאתגר לא פשוט, בעיקר אם
אנחנו רוצות גם לקדם את המטרות החשובות לנו, ולא רק "לזרום" עם החיים.

הרצאה ניהול זמן