קרן בערבות המדינה לפיתוח העסק ולהשקעות

הקרן בערבות המדינה פועלת מזה מספר שנים ומשמשת בעלי עסקים רבים לפיתוח העסק ולהשקעות. ההלוואות ניתנות באמצעות בנקים, אשר זכו במכרז, בערבות המדינה. וועדת האשראי מונה את נציגי הבנקים ונציגי משרד הכלכלה. אנו בשילובים מגייסים באמצעות הקרן עשרות מילונים שקלים ללקוחותינו מדי שנה.

מגייסים עבורכם באמצעות הקרן במספר שלבים:

  • אבחון מקצועי ללא עלות לבחינת התאמת הקרן לצרכים ויכולות העסק. באמצעות האבחון אנו מעריכים את סיכויי העסק / היזם לקבל את ההלוואה

  • תמיכה באיסוף הנתונים

  • הכנת בקשת אשראי מותאמת לדרישות הקרן

  • ליווי צעד אחר צעד בתהליך עד קבלת ההלוואה

למי מתאימה הקרן? ניתן לגייס אשראי עבור מס’ צרכים:

  • הקמת עסק חדש

  • פיתוח או תפעול שוטף- הון חוזר

  • פירעון הלוואה/אשראי שלא יעלה על 50% מהיקף ההלוואה הנערבת בלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר

מסלולי ההלוואה

מסלול הון חוזר
לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

מסלול השקעות
הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20%, ניתן לקבל הלוואה לצורך רכישת עסק קיים בגובה של עד 35% מסך הרכישה. ניתן להגיש בקשות משולבות: הון חוזר והשקעות.

מסלול לעסקים בהקמה
מתן הלוואות להקמת עסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20%.

מסלול הלוואות עד 100 א
לעסקים זעירים שמחזור הכנסותיהם אינו עולה על 3 מליון ₪.

בשילובים תקבלו אבחון מקיף ללא התחייבות!

תנאי זכאות לקרן

עסקים קטנים – בעלי מחזור מכירות של עד 25 מליון ₪.
עסקים בינוניים – בעלי מחזור מכירות מ-25 מליון ₪ ועד 100 מליון ₪.
עסק בהקמה – הינו עסק שעומד באחד מהתנאים הבאים:

» עסק אשר טרם החל לפעול.
» עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטאטוס של עוסק מורשה או חברה בע”מ.
» עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
» בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום המגורים ומחליט להעביר את העסק.

*** יש לשים לב כי בקשת אשראי לרכישת עסק קיים אינה נכללת במסלול עסקים בהקמה (משוייכת למסלול השקעות).

תנאי סף

 היעדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.
חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק.
בעל העסק הלווה הצהיר כי אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו, אינו מצוי בכינוס נכנסים ו/או פירוק ו/או נוקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
בעל העסק מתחייב לא תתבצע משיכת הון.

סכום ההלוואה

 עסקים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מליון ₪ – עד 500,000 ₪.
 עסקים בעלי הכנסה שנתית שבין 6.25 מליון ₪ ל-100 מליון ₪ – עד 8% ממחזור ההכנסות.
 עסק בהקמה – עד 500,000 ₪, כאשר 300,000 ₪ הראשונים יהיו בערבות מדינה של 85% ו- 200,000 ₪ נוספים בערבות מדינה של 70%.

תנאי הקרן

תקופת ההלוואה – עד חמש שנים, אפשרות לדחיית תשלומים בחצי שנה.
ריבית – פריים + 3.5% או לפי תנאי השוק
הון עצמי – בגובה שלא יפחת מ-20% מסך ההלוואה. הון עצמי משמעו: הנפקת הון מניות או הלוואת בעלים נידחת, לכל אורך חיי ההלוואה, או הצגת חשבוניות.

עלויות הקרן

עמלת הקצאת בטוחה – במועד העמדת ההלוואה הנערבת, ישלם הלווה עמלה עפ”י הטבלה הבאה:

מחזור הכנסות עמלת הקצאה בטוחה
עד 25 מ’ ₪ 1% מסכום ההלוואה
בין 25 מיליון ₪ ל- 50 מיליון ₪ 1.5% מסכום ההלוואה
בין 50 מיליון ₪ ל- 100 מיליון ₪ 2% מסכום ההלוואה


פתיחת תיק – 250 ₪

לאבחון מקצועי ללא התחייבות צור קשר עכשיו

    ליצירת קשר אנא השאר פרטים